Për më tepër informacione kontaktoni në: 0 800 60 80 ose info@krediajuaj.eu

Rreth kredisë për mikrobiznes

Dëshironi të filloni një biznes të ri? Ju nevojitet financim për të mbuluar nevojat për likuiditete, shtim/zgjerim inventari? Ju nevojitet financim për kapital qarkullues, blerje inventari, shlyerje të detyrimeve afatshkurtëra? Ne ju mbështesim me financim të çdo aktiviteti që gjeneron të ardhura, për të finalizuar projektet tuaja, për të përmirësuar teknologjinë, për blerjen e pajisjeve dhe makinerive, shtimin e inventarit etj.

Jemi gjithmonë pranë biznesit tuaj për financim sa më të shpejtë.

Apliko per kredi

Afatet dhe Kushtet e kredisë

Shuma e kredisë

Nga 300,000 deri në 600,000 Lekë

Norma e interesit

nga 1.8% ne 2.5% ne muaj (ne varesi te shumës dhe kohëzgjatjes se kredisë, kolateralit)

ffff

Afati i kredisë

Deri në 36 muaj

Mbulimi i kredisë

Barrë siguruese, peng, dorëzani (në varësi të kohëzgjatjes së kredisë)

Komisioni i disbursimit

nga 1.5% deri ne 3 % (ne varesi te kohezgjatjes se kredise)

Kontakto per informacion

Si te aplikoni per nje kredi personale



    * Ne respektojmë privatësinë dhe të dhënat tuaja personale në përputhje me ligjet në Republikën e Shqipërisë.
    Të dhënat tuaja merren, përpunohen dhe përdoren vetëm nga zyra jonë për qëllimet e kredisë.

    WhatsApp WhatsApp us